• Proč Lvíčata?

 • Proč si vybrat právě nás? Snažíme se dětem dát vše, co ke správnému rozvoji potřebují a tak dbáme na jejich individuální potřeby.

  Naše lokace v prostorách Sokola na Chelčického ulici nám dává široké možnosti. Každý den máme k dispozici velkou tělocvičnu a tak i přes deštivé dny Vaše dítě bude mít změnu prostoru a nebude tak celý den trávit pouze ve školce. Jakmile se vyčasí a usměje se na nás sluníčko, tak vyrážíme na naši zahradu s velkým hřištěm (dětské hřiště, antukové hřiště a tartanové hřiště). Vše oploceno spolu s pohodlným parkováním přímo pro rodiče, tak aby ráno mohli svou ratolest nerušeně předat ve školce a nedělat si tak hlavu s parkováním.

  Parkování je možné bez poplatku celý den, zajištěno školkou.

 • Heslo nově vzniklé dětské skupiny Lvíčat ,,KALOKAGHATIA“ – „Ve zdravém těle, zdravý duch“ – má původ v antickém Řecku, kde byl ideál člověk všestranně vedený k souznění mysli a těla.

  Naše Lvíčata budou vedena postupně krok za krokem k výše uvedenému pomocí prvků pedagogiky Montessori s mottem:„ Pomoz mi, abych to dokázalo samo.“

  Sestavujeme pro děti týdenní plán, kde se rodiče seznámí jak s režimem zařízení, tak výchovně-vzdělávacím programem, který je přizpůsoben věkové kategorii přijatých dětí a klade důraz na rozvoj dovedností:

  • Jazykových

   Porozumět jak učitelkám, tak ostatním dětem, učit se rozvíjet dialog s vrstevníky, porozumět pohádce sledované i čtenému textu a odpovědět na jednoduché dotazy učitelek. Umět slovy vyjádřit své city, nálady, potřeby.

  • Pohybových a prostorových

   Rozvíjet motoriku dětí pomocí jednoduchých přirozených pohybových aktivit (dětské hry, tanec, pracovní činnosti, grafo-motorické činnosti a jiné…). V souvislosti s prostorovou orientací, znát význam předložek nad, pod, vedle, u, za, na, před,…

  • Výtvarných

   Přirozený rozvoj tvořivosti, představivosti, kreativity a fantazie. Dále opět kladen důraz na jemnou motoriku/držení a správné ovládání tužky, pastelek, štětce a jiných pomůcek.

  • Hudebních

   Umění vnímat a vyjadřovat rytmus pohybem, hrou, tancem, rytmizovat melodii, umět zazpívat jednoduché dětské písničky společně s ostatními dětmi, učitelkami, nebo i samo zaintonovat.

  • Logicko-matematických

   Umět pracovat se symboly, případně s čísly (odvíjí se od věkové kategorie dítěte), učit ke kladnému vztahu k matematice a logickému uvažování.

  • Sociálně-kulturních

   Osvojení základních hodnot, na nichž je postavena naše společnost, rozvoj osobnosti dítěte a jeho vztahu ke kamarádům, rodičům i prarodičům, v neposlední řadě i nemocným lidem. Učení empatie, vštěpování základních morálních hodnot.

 • Zaměření naší školky

 • Děti ve školce poznají pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, kolektivu svých vrstevníků. Tomu nám pomáhá také „school spirit“ (vlajka školky, logo, jednotné uniformy zaměstnanců, duch školky, pozitivní nasazení učitelů a trenérů). V rozvoji dítěte toto hraje velkou roli především po emocionální stránce. Žádné dítě se u nás nebude cítit méněcenné, tento pocit je důležitý pro pocit bezpečí. Pospolitost a sounáležitost s kamarády ve školce, s komunitou, svou rodinou, svým městem, se svou zemí a samozřejmě s celou planetou, protože jsme všichni na jedné stejné lodi. V tomto duchu se pod záštitou školky budou konat i rodinné happeningy (grilování, sportovní klání, výtvarné tvoření, atd.).

 • Díky našim kontaktům ve sportovní sféře bude mít Váš potomek možnost návazných sportovních kroužků i po zavíracích hodinách školky.

  Naše třídy jsou vybavené vším, co děti v určitém věku potřebují. Řídíme se prvky Marie Montessori, které jsou pro nás velmi důležité. Dbáme také na správné stravování, vše co Váš potomek za den u nás sní, bude připraveno pouze z těch nejlepších surovin. Cena za jídlo je 90,- Kč/den. Obědy nám 3 dny v týdnu zajišťuje Bazalka, 2 dny v týdnu Klíček. Na svačinky převládá ovoce, zelenina a tmavé pečivo. Stravu skládáme tak, aby byla vyvážená a dbala na zdravý životní styl a rovzoj. Děti a jejich vzdělávání a výchova je pro nás prioritou!

 • Jak přihlásit Vaše dítě do školky?

 • Jsme rádi, že Vás náš koncept zaujal, protože my jsme jím nadšeni! Neváhejte a kontaktujte nás buď mailem na info@lvicata.org, nebo telefonicky na 728 880 529 a řekneme Vám vše podrobně nebo domluvíme termín osobní schůzky.

  Zápis do školky probíhá v průběhu celého roku do naplnění kapacit.

  V průběhu celého roku organizujeme dny otevřených dveří, o jejich termínech Vás budeme informovat na Facebooku a v aktualitách.

 • Dále jsme schopni nabídnout rodičům tupozrakých dětí, které nosí brýle a navštěvují Ortoptiku v Hradci Králové pravidelné doplňující potřebné cvičení pleoptiky s těmito dětmi. Pleoptiku povede speciální pedagog po domluvě s rodiči i dětským ošetřujícím lékařem, ortoptistou. V této oblasti oční problematiky zde stále chybí osvěta a mnohdy rodiče takto postižených dětí nevědí, že tupozrakost/amblyopie/ se dá pravidelným ortoptickým a pleoptickým cvičením plně odstranit do 6-ti let věku dítěte.

  Plánujeme návštěvy divadelních představení pro děti, plaveckého bazénu, výstav pro děti, jiných dětských zařízení, různé exkurze, seznámení s prací Policie Hradce Králové, Hasičského sboru Hradce Králové a jiných zařízení a to ve spolupráci s rodiči a institucemi.

  V neposlední řadě budeme pro rodiče s dětmi pořádat sportovně kulturní akce jak v našem areálu, tak i mimo něj. Rodinná grilování v naší zahradě se sportovním dnem pro děti a dětskými soutěžemi tak utuží kolektiv dětí a rodiče tím mohou získat lepší povědomí o naší školce.

 • Výchovně-vzdělávací činnost dětského zařízení „Lvíčata“ je v souladu s platnou legislativou, kterou se řídí výchova a vzdělání v ČR.

 • Ceník

  Školkovné - bez jídla

 • Ceny jsou uvedené bez objednané stravy, stravu objednáváme dle individuální dohody s rodiči a jedná se o částku cca 90 Kč / den.

   

 • 5 dní v týdnu

  4 990,- Kč 

 • Pokud nepotřebujete celý týden …

 • 4 dny v týdnu

  4 250,- Kč

 • 3 dny v týdnu

  3 990,- Kč

 • 2 dny v týdnu

  2 990,- Kč

 •  Jsme flexibilní a pro Vaši spokojenost uděláme maximum.

 • Jsme to, co jíme, a proto jsme dlouho vybírali, jakou zvolit pro naše lvíčata vhodnou stravu. Věříme, že jsme vybrali dobře. Tři dny v týdnu nám zajišťuje stravování Bazalka, která je v Hradci Králové synonymem racionální, rozmanité, zdravé stravy, a to již od roku 2000. Zbylé dva dny zajišťuje jídelna MŠ Klíček, která je svými standardy nejblíže naší představě vyvážené stravy pro děti předškolního věku.

  Složení svačinek je rozmanité, ale převládá ovoce a zelenina, z pečiva to celozrnné.

  Cena celodenní stravy je 90,- Kč.

 • Infomace o projektu

  Dětská skupina Lvíčata a dětská skupina Tygříci

  O projektu:

  Cílem projektu je nabídnout kvalitní službu péče o děti, která rozšíří a inovuje stávající služby a bude provozovat služby péče o děti poskytované žadatelem prostřednictvím zařízení typu dětské skupiny.

  Všechny aktivity realizované v projektu umožňují komplexní podporu rodičů s dětmi zajištěním kvalitních služeb péče o děti prostřednictvím zajištění potřeb dítěte a výchovy, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.

  Aktivity projektu: 

  1. Vybudování zařízení péče o děti

  Během realizace klíčové aktivity bylo vybudováno zařízení pro péči o děti na adrese Chelčického 201, 500 02 Hradec Králové .

  Prostory slouží výhradně k provozu DS, jsou zde umístěny učebny, jídelna a venkovní hřište pro pobyt venku. Zařízení je určeno pro 20 dětí. 

  2. Provoz zařízení péče o děti

  Jedná se o nový typ služby hlídání a péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v MŠ, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku.
   
  Obsahem aktivity je péče o děti,které věnují výchovně vzdělávacím činnostem- volné hře, zpěvu, základním výtvarným dovednostem a pohybovým aktivitám. Služba je poskytována celodenně.
   
  O děti se starají pečovatelky, které vytváří podmínky pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí,soustavně pozorují vývoj vědomostí,dovedností,návyků a potřeb dítěte a o vývoji dítěte informují rodiče. Stravování dítěte bude zajišťováno provozovatelem zařízení v dohodě s rodičem dítěte, vč. dohody o způsobu zajištění stravy.
  Provozovatel zařízení péče o děti je povinen průběžně vést evidenci dětí, a to včetně přesné evidování docházky dětí v konkrétní dny.